IKT-sikkerhetsprosjekt godkjent av NVE!

Denne uken fikk vi svar fra NVE om at Nettalliansen sitt IKT-sikkerhetsprosjekt er godkjent, og nå ser vi frem til å komme i gang!

Prosjektet tilfredsstiller de formelle kriteriene for NVE's finansieringsordning for FoU, og kan dermed inngå i denne ordningen. Les godkjenningsbrevet fra NVE


Bruk av innovasjonsmidler til finansiering

Dette prosjektet er allerede godkjent av SkatteFUNN. Nå som prosjektet er godkjent av NVE vil prosjektkostnadene dekkes av Nettalliansens innovasjonsmidler. Fradrag fra SkatteFUNN-ordningen tilbakeføres til prosjektet og prosjektkostnadene blir dermed redusert.

Estimerte prosjektkostnader er 718 000 kr. Dette er primært timer som interne ressurser fra eierselskap og administrasjon i Nettalliansen skal bruke, samt noe innleid fagekspertise gjennom NC-Spectrum. 


På prosjektsiden til IKT-sikkerhetsprosjektet kan du lese prosjektbeskrivelsen og annen informasjon.