IKT-sikkerhetsprosjekt CERTUS er ferdigstilt

KT-sikkerhetsprosjektet CERTUS er ferdigstilt og prosjektleveransen så langt er publisert på samhandlingsnettet.

Prosjektleveransen finner du under under kompetansedeling på samhandlingsnettet.  

Det er laget dokumentasjon på de områdene som har vært belyst i nyhetsbrevene denne våren. For å få en oversikt over hvilken dokumentasjon som tilhører hvilket kapittel og paragraf i kraftberedskapsforskriften, se dokumentoversikt.

 

Opplæring og IKT-sikkerhetsstrategi
Det som gjenstår er opplæring og IKT-sikkerhetsstrategi. Opplæringen er allerede i gang, og vil lages i e-læringsformat som vil legges på samhandlingsnettet slik at opplæringen kan gjøres direkte her.

Det vil være to sett med opplæringer. En generell opplæring som alle må ta, samt en som er rettet mot hhv. IKT-sikkerhetskoordinatorer, IT-personell og daglige ledere. Den generelle opplæringen vil være åpen, slik at alle ansatte i Nettalliansen enkelt kan gjennomføre, også uten bruker på samhandlingsnettet. Opplæringen vil tilrettelegge for enkle rapporter, slik at alle daglige ledere kan få innsyn i hvordan opplæringen går – og følge opp sine ansatte. Opplæringen og IKT-sikkerhetsstrategi vil være klar i løpet av høsten.

 

Veien videre
Den 21. mai hadde vi en fagdag på IKT-sikkerhet i forbindelse med prosjektet. Her kom det frem at et teknisk IKT-sikkerhetsprosjekt er ønskelig i Nettalliansen. Vi har allerede begynt å se på muligheten for en videreføring av prosjektet CERTUS, og vil foreslå et forprosjekt inn til handlingsplanutvalget.