IKT-sikkerhetsøvelser i mars

Vi kjører i gang med IKT-sikkerhetsøvelser igjen. Det er 3 datoer å velge mellom, og det begynner å bli fullt. Meld deg på her!

Det er sendt ut e-post med invitasjon til alle primærkontakter og IT-ansvarlige. 

Alle tre øvelser blir digitale, meld deg på datoen som passer best. 

 

Hovedttema for øvelsen
Øvelsen vil benytte scenarier om inntrenging (hacking) og sabotasje i kraftbransjen. Et viktig mål er å øve på å se ulike hendelser i en større sammenheng, for eksempel som del av et hybrid angrep. Planen for øvelsen er å:

  • øve på å detektere og agere på situasjoner som kan oppstå forbindelse med et gitt trusselscenario
  • øve på scenarioer som kan oppstå i en skjerpet beredskapssituasjon
  • øke bevisstheten rundt trusler som er aktuelle for kraftbransjen og øve på hvordan man skal håndtere situasjoner som inntrenging og sabotasje

 
NC-Spectrum tar med seg tilbakemeldingene som har kommet inn så langt. Hvis flere har bestemte tema de ønsker og øve på, eller som bør bli inkludert i øvelsen, ta kontakt med Hanne Johansen.