IKT-sikkerhetsøvelse hos Lucerna AS

Tirsdagen etter påske klokken 08:00 ble det gjennomført IKT-sikkerhetsøvelse hos Lucerna.

En brå start på arbeidsuken sto ikke i veien for denne beredskapsstaben, som stilte opp duggfriske alle mann.

Øvelsen gikk ut på å håndtere en inntrenging i nettverket, og de måtte med begrenset informasjon løse hendelsen på best mulige måte. De kom seg godt gjennom øvelsen, med god kommunikasjon og klare planer.


Her er et eksempel på et scenario man kan få:


Scenarioet blir etterfulgt av flere hendelser og meldinger som viser hva konsekvensene kan bli. Målet er å forstå hva konsekvensen av en slik hendelse kan føre til, og sikre at nødvendige forhåndstiltak er utført. Og ikke minst at det blir en naturlig del av arbeidshverdagen å være bevisst på alle mulige forsøk på ulovlig inntrenging i eget nettverk. 


En øvelse for alle
Øvelsen er lagt opp på et nivå som alle i beredskapsstaben skal kunne gjennomføre, uten behov for ekspertise på IKT-sikkerhet for å forstå den situasjonen en står overfor.


Er ditt selskap beredt?
Hvis ditt selskap ønsker å gjennomføre en lignende øvelse, ta kontakt med Hanne Johansen som setter opp beredskapsøvelse på et tidspunkt som passer dere. 


Neste uke annonserer vi årets fellesøvelser. De første 3 øvelsene holdes nærmere sommeren og de siste 3 mot slutten av året. Fellesøvelsene vil bli holdt både digitalt og fysisk, slik at flere har mulighet å delta.