IKT-sikkerhet: strategi og opplæring

De siste områdene som presenteres fra IKT-sikkerhetsprosjektet er IKT-sikkerhetsstrategi og opplæring. Disse er nettopp påstartet, og vil ferdigstilles i siste delen av prosjektet.

Opplæring
Prosjektgruppen har denne uken hatt en workshop på IKT-sikkerhetsopplæring. Det er besluttet å lage to sett med opplæringer; en for IT-personell, IKT-sikkerhetskoordinatorer og daglige ledere, og en for alle ansatte i nettselskapene.

Opplæringen vil være modulbasert, og bygges opp med elementer fra de områdene som er presentert i nyhetsbrevene de siste fire ukene. Det vil i tillegg lages praktiske eksempler med beste praksis som utgangspunkt for opplæringen. Opplæringen vil være digital, og opplæringen vil bli tilgjengelig på samhandlingsnettet. Dette arbeidet er tenkt ferdigstilt i løpet av juni 2019.


IKT-sikkerhetsstrategi

Med IKT-sikkerhetsstrategi tenker prosjektet en enkel fremstilling av hvordan jobbe med IKT-sikkerhet og hvordan holde selskapet best mulig sikret. Denne vil komme i form av en kort presentasjon, eller et enkelt PDF-dokument. Dette skal være noe alle ansatte i nettselskapene vil ha et forhold til, og mulighet å strekke seg etter. Det vil også lages et årshjul i den forbindelse, som alle kan benytte.


Fagdag IKT-sikkerhet 21. mai
Meld deg på her