IKT-sikkerhet i nettselskapene er viktigere enn noen gang 

Nettalliansen setter IKT-sikkerhet høyt på agendaen og inviterer nå til regelmessige IKT-sikkerhetsforum for alle våre selskap.

Før sommeren sendte KraftCERT ut en trusselvurdering til alle medlemsselskap. Denne trusselvurderingen viser et skjerpet trusselbilde og en stor økning i cyberangrep siden mange av oss flyttet på hjemmekontor. Det er både økning i antall angrep og nye typer angrep.

Trusselvurderingen gir et detaljert bilde av dagens situasjon, og dermed en god base for videre analyse av trussel-/risikosituasjonen i eget selskap. Alle selskap i Nettalliansen skal ha fått denne trusselvurderingen. Dersom den ikke er mottatt så kan den fås på forespørsel av Hanne Rodahl Johansen


Meld deg på IKT-sikkerhetsforum 
Nettalliansen jobber stadig mot et godt IKT-sikkerhetsmiljø. Det siste året har vi blant annet hatt prosjekt, laget strategi og holdt øvelser på området. Vi ønsker å fortsette å holde fokuset, og inviterer til regelmessige IKT-sikkerhetsforum fremover. Forumet vil ta for seg IKT-sikkerhetshendelser i bransjen, muligheter i Nettalliansen og erfaringsutveksling blant selskapene på området. Omfanget av forumet vil bestemmes under første møte. 


Meld deg på IKT-sikkerhetsforum i Nettalliansen her