IKT-sikkerhet: AMS og Teknisk

De nest siste områdene vi presenterer innen IKT-sikkerhetsprosjektet er AMS og Teknisk. 

AMS og Teknisk er de områdene som har hatt minst fokus i prosjektet, siden AMS har hatt sitt eget prosjekt og det foreligger retningslinjer i AMS-forskriften. Det tekniske området er heller ikke utfyllende her, da prosjektet ikke har hatt en teknisk vinkling. 

AMS
Området AMS er allerede godt dekket av sjekklister under tidligere presentert område «kartlegging». I tillegg til det som kommer frem her, er det laget retningslinjer for IKT-sikkerhet ved bruk av AMS. Dette dokumentet oppsummerer hvilke krav som stilles i Kraftberedskapsforskriften (KBF) om IKT-sikkerhet ved bruk av AMS.

Teknisk
Området Teknisk tar hovedsakelig for seg en sjekkliste med viktige punkter på det tekniske, samt noen prosedyrer som er viktig i henhold til KBF. Prosjektet  har i hovedsak fokusert på dokumentasjon, rutiner og opplæring – og ikke den tekniske biten selv om den også er svært viktig for å ha god nok sikkerhet i selskapet.

Vi ser imidlertid muligheter for et eget IKT-sikkerhetsprosjekt på den tekniske biten. På fagdagen 21. mai vil vi ta opp til diskusjon mulighetene og behovet for videre samarbeid på IKT-sikkerhet i form av blant annet et felles teknisk prosjekt.