Hvor i løpet er vi med digitalisering i Nettalliansen?

Det snakkes utrettelig om digitalisering fra alle kanter, og mer skal det bli. Men hvor langt har vi kommet med digitalisering i Nettalliansen?

Flere av selskapene i Nettalliansen opplever i disse dager leverandører som banker på døren, og som selger inn en totalløsning for å håndtere digitaliseringen bransjen står overfor. Årsaken er at de vet at mange nettselskap trenger hjelp til dette, og det blir gjerne presentert totalløsninger som i mer eller mindre grad skal redde selskapet.

Samtidig råder det usikkerhet hos noen selskap når det gjelder hva eierskapet i Nettalliansen bidrar med til digitalisering hos nettselskapet i årene fremover. 


SYNERGI
Nettalliansen har en bransjeløsning, og dette er SYNERGI

SYNERGI legger til rette for at alle selskap i Nettalliansen får tilgang til sentral og sikker drift og forvaltning, økt samhandling og deling av tjenester mellom selskapene. Det handler om både sikker og effektiv samhandling.

SYNERGI er også en pakkeløsning. Forutsetningen for full effekt og gevinstrealisering for deg og ditt selskap, er å ta del i fellestjenestene - men tidspunkt for når fellestjenestene tas i bruk, avhenger av modenhet hos hvert selskap. SYNERGI er en løsning med stor fleksibilitet, som utvikles i takt med deres ønsker og behov, og som til slutt vil dekke det totale behovet hos selskapene. Last gjerne ned brosjyren. 


Bildet under viser sammenhengene mellom Synergi, AMS og øvrige tjenester/systemer, og hvor langt vi har kommet med leveransene av tjenestene innenfor digitalisering i Nettalliansen. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle løsningen, slik at den skal bli best mulig tilpasset deres behov både nå og i årene som kommer. 

 

 

Har du spørsmål til vår bransjeløsning, ta kontakt med prosjektsjef Lars Eirik Olsen.