Hvor er ditt selskap i utrullingsløpet?

For å gi selskapene en enklere oversikt, tilgjengeliggjør vi nå en fremdriftsplan i Teams som på overordnet nivå viser hvor i MUDS-løpet selskapene befinner seg.

Vi bruker Planner i Teams, som vi setter opp for hvert utrullingsløp. Fremdriftsplanen bruker vi aktivt i statusmøter med selskapene, og huker av når de ulike aktivitetene er gjennomført. Aktivitetene som ligger i Planner er oppgaver som er obligatorisk for å gå videre i utrullingsløpet. 

Vi håper med dette at det blir enklere å få et kjapt oversiktsbilde over status.


Link til Teams

Med denne linken får du tilgang til teamet som heter NA-Status MUDS. Så langt har vi satt opp en Planner for ERP som ligger som egen kanal under teamet. Når du står inne i ERP-kanalen, klikker du på fanen MUDS for å se oversikten som har 9 aksjonspunkter per selskap. Foreløpig ligger pulje 1 her med 4 selskap, også fyller vi på med selskap etter hvert som utrullingen skrider frem. 

(klikk for større bilde)