HPU i sluttfasen med innstilling til handlingsplan

HPU er i sluttfasen med sitt arbeid på innstilling til handlingsplan før generalforsamling den 4. juni.

Mandag 20. mai ble det andre fysiske heldagsmøtet i handlingsplanutvalget (HPU) holdt i Oslo. I møtet fortsatte arbeidet med å gjennomgå alle prosjektene som er foreslått inn i handlingsplan for 2019. Arbeidet forsetter for fullt, frem til innstilling sendes styret en uke før generalforsamling.