Høringsinnspill til strategirevisjon er mottatt

Det har kommet høringsinnspill fra 10 eierselskap. Innspillene er gjennomgått av arbeidsgruppen, og styret behandler innspillene mandag 04.02.

Se høringsinnspillene her

Fokuset frem mot ekstraordinær generalforsamling den 12.02 vil være å jobbe videre med justeringer i strategidokumentet, og utarbeide gode retningslinjer for handlingsplanprosessen. 

Ekstraordinær generalforsamling gjennomføres på Scandic Hotell Airport. Merk at det er to Scandic hoteller på Gardermoen. Innkalling og agenda sendes ut i uke 6.