Hele kraftbransjen øver!

Den 20. og 21. november gjentar vi suksessen fra i fjor, og inviterer til felles kriseøvelse på Telenor Expo sammen med Telenor, KraftCERT, Distriktsenergi og Fornybar Norge. Meld deg på her!

Hele kraftbransjen øver sammen - Nettalliansen, Fornybar Norge, Distriktsenergi og KraftCERT går igjen sammen for å spille dere gode.


Her kan du øve deg på å mestre en krise forårsaket av en cyberhendelse!

Du får trent deg på:
⚡ Helhetlig håndtering av hendelsen i flere fagområder
⚡ Samarbeid IT- avdeling vs. selskapets krisestab
⚡ Bruk av beredskapsressurser
⚡ Dilemmaer medlemmer i krisestaben står overfor
⚡ Samarbeid og prosedyrer i krisestaben
⚡ Kommunikasjon eksternt og internt

Meld deg på her!