Heldagsmøte i HPU

Onsdag ble det avholdt heldagsmøte i handlingsplanutvalget (HPU) i Oslo. Agenda for dagen var mandat, arbeidsform og beslutningsprosess, samt foreslåtte prosjekter inn i handlingsplan.

Dette var det første fysiske møtet i HPU, og det var behov for å bruke store deler av dagen til å gå gjennom arbeidsform og beslutningsprosess. Det ble gode diskusjoner vi fikk gjort viktige avklaringer. 

HPU fikk også startet med å gjennomgå foreslåtte prosjekter, men ble ikke ferdig med alle. Dette arbeidet fortsetter i neste HPU-møte som avholdes mandag 13. mai.