Heldagsmøte i handlingsplanutvalget

Torsdag ble det holdt heldagsmøte i HPU, med hovedfokus på gjennomgang av prosjektene kundeløsning og tilsynsløsning.

Størsteparten av dagen ble benyttet til å gå grundig gjennom prosjektbeskrivelsene på gjennomføringsprosjekt for hhv kundeløsning og tilsynsløsning. Disse prosjektene skal besluttes som del av Handlingsplan 2020 i eiermøtet i slutten av november.

Vi har hatt gode diskusjoner og fått mange gode innspill gjennom dagen, og vil justere prosjektbeskrivelsene heretter for å komme frem til en endelig innstilling.


Bransjesløsning og Handlingsplan 2020

Det ble en gjennomgang av alle pågående og kommende prosjektaktiviteter knyttet til bransjeløsning, før vi gikk gjennom listen over prosjektforslag som har kommet inn til administrasjonen.

Vi minner om vår idepostkasse på samhandlingsnettet og oppfordrer alle som sitter med en idé til Handlingsplan 2020 til å sende inn forslaget.