Heads & hands on cybersikkerheten!

Den 23.-24. august holder Fornybar Norge konferansen Heads & hands on cybersikkerheten på Telenor Expo på Fornebu. Dette bør du ikke gå glipp av! 

På Fornybar Norges årskonferanse i mars 2023 ble hele energibransjen refset av forsvaret for manglende forberedelse på angrep. NSM uttalte seg kritisk i media om at energibransjen er bedre i HMS enn i cybersikkerhet og beredskap. KraftCERT sin årsrapport og NVEs tilsynsresultater bekrefter at vi har et stykke å gå på.

De som jobber med cybersikkerhet jobber på spreng, men de jobber også i motbakke. Ikke alle leverandører er åpen om aktuelle hendelser. Ikke alle ledere har forstått at ansvar for cybersikkerhet ikke kan delegeres til IT avdelingen. Ikke alle småbedrifter har forstått at størrelse og geografisk beliggenhet i en avsidesliggende krok ikke beskytter mot å bli angrepet. 


Vi får testet oss selv!
Ukrainsk professor Yevgen Kotukh var med i regjeringens audit-gruppe for noen av cyberangrepene på energibransjen i Ukarina. Han er key note speaker og skal fortelle mer om hva som er oppskriften for å lykkes til tross for økende trusselbilde.

Men vi lærer ikke å bli cybersikker av å høre på foredrag uansett hvor kloke dem er! Derfor får deltakere her mulighet til å teste oss selv i våre ulike roller som leder, som IT -fagmann, som IKT sikkerhets-ansvarlig i en SMB eller som leverandør i et krisescenario.

 

Du blir ikke tilstrekkelig sikker av å bare melde deg inn i KraftCERT! Du må trene! Og det beste resultatet får vi av å trene sammen med andre kolleger i bransjen.

Bli med på Heads & hands on cybersikkerheten!


Meld deg på her!