HansenCX utelater rabatt i 2021

HansenCX har ikke gitt rabatt til selskapene i Nettalliansen på årslisens for 2021.

HansenCX har dessverre ikke gitt selskapene i Nettalliansen rabatter fra og med 1. januar 2021, selv om vi har etablert en forlengelse av opprinnelige avtaler inngått mellom selskapene og HansenCX.

Samarbeidsavtalen som ble etablert mellom NA og HansenCX inneholdt blant annet rabatt på timeprisene, og har ligget som et overbygg over tidligere inngåtte avtaler. 

Nå har vi gjennomført en konkurranse på kundesystem som Hansen ikke deltok i – og vi valgte SYSCO. Når da samarbeidsavtalen mellom Hansen og NA gikk ut 31.12.2020, ønsket ikke Hansen å videreføre den. Dermed forsvant den overliggende rammeavtalen, og selskapene er tilbake på tidligere inngåtte avtaler frem til ny kundeløsning fra SYSCO tas i bruk. Disse avtalene har Nettalliansen lite eller ingen mulighet til å påvirke.