Hans Ørjasæter på plass som leder for nettdrift

Etter påske har Hans Ørjasæter startet opp som leder for nettdrift i Nettalliansen, og vi er veldig glad for å ha han med på laget.

Rollen som Leder for nettdrift er et viktig bindeledd mellom spisskompetansen som sitter i Nettalliansen og den daglige driften ute i eierselskapene.

Hans sier det best selv:

«Eg trur at mine viktigaste bidrag i tida framover vil vere som rådgiver inn i ulike prosjekt for å bidra til best mulige løysingar for fellesskapet, men eg ønsker også å bruke tid på å snakke med folka ute i selskapa og få oversikt over korleis det står til hos eigarane våre. Det er ei meget spennande tid i bransjen vår med mykje endringar som påvirkar Nettalliansen på ulike måtar, og eg ser fram til å vere med å bygge opp den beste alliansen for små og mellomstore energiverk i verden! Tida er inne for å gi litt gass!»

Og det er vi helt enige i!