Handlingsplan for 2022

I handlingsplanmøte den 18. november er målet å beslutte handlingsplan og budsjett for 2022 og Veikart frem mot 2025. Vi skal sikre en klar og tydelig retning for Nettalliansen.

På ekstraordinær generalforsamling den 20. oktober ble retningen for Nettalliansen tydeliggjort, gjennom fokus på forutsigbarhet, fart og forpliktelser. En mer effektiv styringsmodell vil nå bidra til det.

En annen målsetting var å få felles forståelse av hvor Nettalliansen skal og forutsetningene for å nå målene om besparelser og økt effektivitet. Det var bred enighet om at allianseselskapene må stå sammen for å høste både kvantitative og kvalitative verdier som ligger i samarbeidet. Det betyr også at vi må stå samlet og etterleve beslutningene som tas i Nettalliansen. 


Handlingsplan og budsjett for 2022
Den 18. november har vi som mål å beslutte handlingsplan og tilhørende budsjett for 2022. Administrasjonen jobber for fullt med å konkretisere handlingsplanen, og vil ha en gjennomgang med styret i uke 44. 


Veikart 2025

For at bransjeløsningen skal dekke IT-behovene til allianseselskapene på best mulig måte og vi skal få maksimalt igjen for investeringene vi gjør, så må vi se lenger frem og planlegge helhetlig. Parallelt med handlingsplan 2022 jobbes det også med å utforme og konkretisere veikartet frem mot 2025. Det vil gi en god indikasjon på investeringsnivå og besparelser i årene fremover. 


Informasjonsmøte
Vi vil invitere til et digitalt informasjonsmøte den 12. november, hvor vi presenterer underlaget til handlingsplanmøtet den 18. november. Underlaget får selskapene tilsendt i forkant. Vi kommer tilbake med agenda og mer informasjon om dette møtet. 

 

 

 

Sammen og på samme måte!