Hammerfest Energi fronter SYNERGI

Vi tok en prat med administrerende direktør i Hammerfest Energi, Jon-Eirik Holst, og IT-ansvarlig Heidi Heggelund for å høre om deres erfaringer med SYNERGI. Oppfordringen er at flere selskap bør komme på SYNERGI. 

Hammerfest Energi er et av 16 selskap som har SYNERGI. De har gått «all inn» og har både installert felles driftsplattform, og implementerer og er med på utviklingen av både avvik- og arbeidsordresystem og håndbøker. De vil også benytte seg av øvrige fellestjenester som er under utvikling.

Deres første oppfordring til andre selskap som ikke er på SYNERGI enda, er å ikke kun sammenligne pris med det man betaler i dag. Jon-Eirik Holst mener faren hos enkelte selskap er at man kun sammenligner kostnad på intern drift. «Det er ikke lisenskostnaden du sparer på, men bruken av arbeidstimer. SYNERGI handler også om struktur, kompetanse og ressurser rundt IT som kan gjøre jobben bedre og mer sikkert enn det enkelte selskap i alliansen klarer på egenhånd», presiserer Holst.

 

Bevisstgjøring i egen organisasjon
Hammerfest Energi kan allerede vise til at SYNERGI har hatt positiv effekt i organisasjonen. Først og fremst har det tydeliggjort for selskapet hva slags kompetanse de må ha på huset, og hva driftsleverandøren har overtatt ansvaret for.

Som Heidi Heggelund beskriver det: «Vi har gått fra å nesten måtte ha vaktordning for å sørge for at Elwin virker hver morgen når vi kommer på jobb, til at vi vet vi kan stole på at leverandøren leverer det de skal. Det har blitt mer stabil drift på systemene, enklere brukerhåndtering av passord etc, og det er alltid noen å ringe for hjelp».

IT-sikkerhet er fokus inn mot de ulike systemerme, som f.eks. Office 365, og har blitt en mer naturlig del av hverdagen. Nå benyttes leverandørens helpdesk i stedet for å spørre en kollega. Det kan ta litt mer tid, som f.eks. bestillingstid på brukere og tilganger. Men ved hjelp av ny struktur og nye rutiner, jobber Hammerfest Energi mer planmessig enn tidligere. Dette gir i følge Jon-Eirik Holst en helt annen effektivitet innad i organisasjonen.

 

Kompetansedeling på tvers av geografi
Noe av det mest verdifulle med SYNERGI for Hammerfest Energi, er kompetansedeling og nytten av å ha sparringspartnere som gjør akkurat den jobben de selv gjør. De trekker frem GDPR-prosjektet som et godt eksempel, hvor de samarbeidet effektivt med andre selskap i stedet for å gjøre jobben alene.

Aktører som NVE og Nkom utfører tilsyn ute hos nettselskapene, og tilsyn nevnes også som eksempel på et område hvor det spares mye tid og ressurser. Her får Hammerfest Energi mye støtte fra Nettalliansen og fra leverandøren som har dokumentasjon på alt som etterspørres ved tilsyn. Dette gir en trygghet og kontroll i egen organisasjon.

 

Utfordringer
Det Hammerfest Energi mener har vært noe utfordrende i prosessen med SYNERGI, er tiden det har tatt med å få på plass integrasjoner med f.eks. PowerCatch, og at beslutningsprosessene har vært lange. Men de er enige om at PowerCatch er et godt system, så når integrasjonene er på plass vil det bli et veldig effektivt system som dekker flere behov hos Hammerfest.  

 

Vi står mye sterkere sammen
Jon-Eirik Holst er tydelig i sin anmodning; «Med flere selskap på SYNERGI kan vi drive utviklingen sammen med leverandøren, og påvirke de systemene som blir utviklet. Det er mye som er likt mellom selskapene, og det er atskillig mer kostnadseffektivt å spørre hva vi sammen vil ha, i stedet for å servere 46 ulike ønsker».

To andre fellestjenester som er under utvikling er Arkiv og Intranett, og flere kommer. Etter hvert vil SYNERGI tilby utveksling av tjenester, hvor selskapene kan få tilgang til hverandres systemer ved behov, for kjøp og salg av tjenester seg i mellom ved f.eks. sykdom eller ved behov for større kapasitet. Forutsetningen er å være på en felles plattform og bruke de samme tjenestene.

Forventningene til SYNERGI er klare fra Hammerfest Energi. De ønsker en fornuftig sammensatt pakke av IT-systemer, med nødvendige integrasjoner og fravær av overlappende funksjonalitet. Dette tilrettelegges det for i Nettalliansens digitaliseringsstrategi.

 

Oppfordringen til andre selskap
«For et effektivt samarbeid må flere selskaper på. Vi er spredt over hele landet, og det er i første omgang en stor fordel om de selskaper som er geografisk nær hverandre er på SYNERGI». Jon-Eirik Holst nikker da spesielt mot naboselskapene lenger sør hvor mange av Nettalliansens selskaper holder til, og håper de vil se verdien av SYNERGI.

 

 

Både Jon-Eirik Holst og Heidi Heggelund stiller Hammerfest Energi tilgjengelig som referanseselskap for andre selskap i Nettalliansen.

Jon-Eirik Holst
932 48 585
j-eh@hammerfestenergi.no 

Heidi Heggelund
480 59 033
heidi@hammerfestenergi.no