Hålogaland Kraft går ut av Nettalliansen

I forbindelse med pågående fusjonsforhandlinger mellom Nordkraft og Hålogaland Kraft, har Hålogaland besluttet å si opp sitt eierskap i Nettalliansen. 

Hålogaland Kraft og Nordkraft har i forbindelse med pågående fusjonsforhandlinger gjort en vurdering av om "det nye nettselskapet" skal være medlem av Nettalliansen eller ikke. Dessverre har Hålogaland Kraft besluttet å si opp sitt eierskap gjeldende fra 1/1-2021.


En viktig årsak til beslutningen er at et fusjonert selskap mellom Hålogaland og Nordkraft vil bli betydelig større enn de aller fleste selskapene i alliansen,  og det er derfor usikkerhet knyttet til om de kan forene sine behov med et flertall av selskapene i alliansen. Det vil kreve aktiv involvering i alle pågående prosjekter samt styrende i organ i alliansen, noe som de mener lar seg vanskelig forene med det å fusjonere to nettselskap inn i et nytt fusjonert konsern. Det vil være mange interne oppgaver som vil kreve stor innsats i flere år fremover.


I følge Hålogaland Kraft har dette vært en vanskelig beslutning, da selskapet på flere områder har hatt stor gevinst av å være medeier i Nettalliansen. Spesielt i større anskaffelsesprosjekter og i oppgaver knyttet til forvaltning av avtaler har Nettalliansen vært en meget god medspiller.


Det er synd å miste Hålogaland Kraft ut av alliansen, som har gitt et betydelig bidrag inn i alliansen gjennom sitt eierskap, og ikke minst gjennom sine engasjerte og dyktige ansatte. Samtidig har vi forståelse for beslutningen, og ønsker det nye nettselskapet lykke til med fusjonsprosessen og det videre arbeidet.