Gratis tilgang til Elsikkerhetsportalen ut 2020

Elsikkerhetsportalen tilbyr gratis tilgang ut 2020, for selskap i Nettalliansen som går inn på løsningen innen 1. august. 

Flere selskap i Nettalliansen benytter Elsikkerhetsportalen fra Elsikkerhet Norge AS for oppdatert elsikkerhetsinformasjon til sine kunder. Nettalliansen har fått flere nye selskap på eiersiden den siste tiden, og vi ønsker nå å få dere inn på Nettalliansen sin fellesløsning.

Elsikkerhetsportalen tilbyr derfor gratis tilgang ut 2020, for de som går inn på løsningen innen 1. august. 

 

Er du interessert i dette, ta kontakt med Mona Cecilie Stormoen:

Mona Cicilie Stormoen | Leder for Elsikkerhetsportalen
Elsikkerhet Norge AS
Telefon: 481 04 391 | e-post: mona@elsikkerhetnorge.no