Gratis HMS-kurs for ledere i Nettalliansen

Torsdag 17. juni tilbyr Nettalliansen sine eierselskap et digitalt HMS- og arbeidsrettskurs. Kurset er gratis for våre eiere og avholdes i regi av Advokatfirmaet Grette.

Etter arbeidsmiljøloven er bedriftsledere lovpålagt å gjennomgå opplæring i HMS. Nettalliansen tilbyr derfor sine eierselskap et digitalt HMS- og arbeidsrettskurs. Kurset er gratis for våre eiere og avholdes i regi av Advokatfirmaet Grette.

Tidspunkt: Torsdag 17. juni fra kl. 09:00 til kl. 12:00
Sted: Webinar

Kurset oppfyller det lovpålagte kravet om at arbeidsgiver skal ha opplæring i helse-, miljø, og sikkerhetsarbeid, jf. arbeidsmiljøloven § 3-5. Deltakerne får tilsendt kursbevis i etterkant. Kurset tar også for seg en rekke arbeidsrettslige temaer og egner seg derfor også som en «brush up» for alle som har personalansvar eller HR-oppgaver.


Del I: En brush-up på arbeidsmiljølovens mest sentrale bestemmelser

 • Arbeidsmiljølovens formål og oppbygning
 • Arbeidsavtalens viktigste temaer
 • Ulike tilknytningsformer
 • Tariffavtale
 • Arbeidstid
 • Ferie
 • Arbeidsgivers handlingsrom og styringsrett
 • Permittering
 • Nedbemanning, oppsigelse, suspensjon og avskjed
 • Kort oversikt over nyheter på arbeidsrettens område

Del II: Utvalgte temaer innen helse, miljø og sikkerhet (HMS)

 • Kravet til fullt forsvarlig arbeidsmiljø
 • Hjemmekontor under og etter korona
 • Verneombud og arbeidsmiljøutvalg
 • Ansattes ytringsfrihet
 • Varslingsrutiner
 • Oppfølging av sykefravær
 • Kontrolltiltak
 • Likebehandlingsreglene – forbudet mot diskriminering

 

Hvordan gjennomføres webinaret?
Webinaret er et onlineseminar som du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en påloggingslink. Linken får du også tilsendt på e-post 60 minutter før sending. Underveis har du mulighet til å stille spørsmål til kursholderne på chatten.

Påmelding til kurset er bindende og skjer ved å sende epost til mabj@grette.no. For å få kurset gratis må det fremgå av eposten at påmeldingen går via Nettalliansen.