Godt driv på regionmøte i Oslo

Regionmøtet i Oslo er vel gjennomført, og det ble et positivt møte med engasjerte selskap. Vi ser frem til regionmøtet i Bergen og Tromsø.

Vi gikk gjennom de prosjektene som er påstartet, med en oversikt over hvor langt hvert prosjekt har kommet. Deretter gikk vi grundig gjennom prosjekt for kundeløsning og tilsyn, med positive tilbakemeldinger fra forsamlingen. 

Selskapene var også positive til de øvrige prosjektforslagene for handlingsplan 2020. Deltakere ble delt opp i grupper, og rangerte prosjektforslagene etter både viktighet og hva som bør komme på plass med en gang.


Nettalliansen - ett stort nettselskap
I forsamlingen ble det påpekt hvor viktig det er at vi begynner å tenke på Nettalliansen som ett stort nettselskap for å nå vårt effektiviseringsmål. Vi er alle selvstendige selskap med en sterk lokal forankring, og nettopp det ønsker vi å bevare gjennom å være med i Nettalliansen.

Nettalliansen forutsetter samtidig at vi er omforent og sammen stå bak vårt felles målbilde - som er å være et fellesskap for deling og kjøp av tjenester, ressurser og kompetanse. På denne måten skal vi nå vårt mål om å bli mer effektive, uavhengig av størrelsen på nettselskapet og hvor i landet vi befinner oss. Dette ønsker flere av selskapene at vi løfter opp på på eiermøtet. 


Frist for påmelding til eiermøtet 
Vi ber om at alle selskap melder seg på eiermøtet den 27.-28. november innen fredag 15. november.

Dette er en viktig møte å delta på for å få nytte av å være et selskap i Nettalliansen. Det blir et innholdsrikt program, og ikke minst feirer vi 10-års jubileum og legger vi opp til underholdning og et hyggelig treff mellom selskapene. 

Meld deg på her