Gjennomgang av prosjektforslag på regionmøtene

Husk å melde deg på vårens regionmøter! Vi vil blant annet gå gjennom prosjektforslag som har kommet inn fra eierselskapene. 

Regionmøtene denne våren vil i hovedsak bli brukt til å gjennomgå Nettalliansens strategi, handlingsplanprosessen og til å diskutere konkret innhold i handlingsplanen. 

Vi har fått inn flere forslag fra dere til prosjekter som kan bli gjennomført i Nettalliansen, og disse prosjektene ønsker vi å diskutere oss gjennom i regionmøtene. Deretter vil det være handlingsplanutvalget som tar prosjektene videre. 

I regionmøtene vil dere få en nærmere prosjektbeskrivelse av disse initiativene. Dersom prosjektbeskrivelsene blir ferdige før, vil de bli distribuert før vi møtes. 

  • Digitalisering av anleggsbidragsprosessen
  • Cubit – tilsynsløsning
  • Løsning for elektronisk signering
  • Kostnadseffektivisering
  • Forprosjekt: Nettdrift
  • Forprosjekt: Ny kundeløsning
  • Forprosjekt: Chatbots

 

Meld deg på!
Regionmøtene i Nettalliansen er viktige møteplasser, og alliansen er avhengig av deltakelse fra alle eiere på disse møtene. Hvis daglig leder ikke har mulighet til å stille, anbefaler vi sterkt at det sendes en eller flere stedfortredere.

Regionmøte øst - 24. april, klokken 10:00-16:00 (Scandic Oslo Airport Hotell)

Regionmøte vest - 30. april, klokken 10:00-16:00 (Scandic Flesland Airport)

Regionmøte nord - 2. mai, klokken 10:00-16:00 (Scandic Ishavshotel)