Gjennomfakturering - hva betyr det for eierne i Nettalliansen?

Forskriftsendring om Gjennomfakturering fra 1.september 2016 - hva betyr det for eierne i Nettalliansen?

NVE har innført nye regler som gjør at alle kraftleverandører kan velge å tilby én felles faktura for strøm og nettleie. Gjennomfakturering betyr at nettselskapet sender faktura for nettleien til kraftleverandøren, som da inkluderer nettleien i strømfakturaen. Eierselskapene i Nettalliansen ivaretar rollen som nettvirksomhet, som kan kombineres med rollen som kraftleverandør. Forskriftsendringene trer i kraft 1. september 2016.

 

Formålet med forskriftendringene er å bidra til å styrke konkurransen i sluttbrukermarkedet, ved å fjerne det konkurransefortrinnet som kraftleverandører med selskapsmessig tilknytning til nettselskapet antas å ha hatt frem til nå.

Forskriftsendringen innebærer at nettselskap fra 1. september må tilby gjennomfakturering til de kraftleverandører som ønsker det. Nettselskaper har med dagens løsning – samfakturering - håndtert avregning og fakturert strømkunden på vegne av kraftleverandøren. Med gjennomfakturering vil en kraftleverandør som ønsker gjennomfakturering i ett nettområde, ha krav på gjennomfakturering for alle sine private strømkunder i dette nettområdet. Dersom kraftleverandøren ønsker gjennomfakturering i ett nettområde, gjelder dette for alle forbrukerkunder av kraftleverandøren i nettområdet. Nettselskapet kan kreve sikkerhetsstillelse fra kraftleverandører som gjennomfakturerer.

Nettalliansen tilrettelegger koordinert håndtering av nødvendige endringer for KIS-systemene.

De fleste eierselskap i Nettaliansen tilbyr fellesfakturering, og må som følge av forskriftsendringen ha mulighet til å sende fra seg nettleiekrav til ekstern kraftomsetter som så fakturerer kunden for både nettleie og strøm. For de selskap som også er kraftleverandør, enten som integrert del eller som egen virksomhet, kan det være ønskelig å gjennomfakturere nettleien fra annet nettselskap for sine kraftkunder utenfor eget konsesjonsområde.

Våre to leverandører av kundehåndteringssystemer Enoro og CGI gjør som følge av forskriftsendringen en tilpasset utvikling på sine løsninger som hensyntar forholdet mellom netteier og kraftleverandør. Nettalliansen er i dialog med begge leverandørene i håp om å kunne konkludere en samordnet endringsavtale for eierselskapene som er Enoro kunder på lik linje med de eierselskap som benytter felles “IS Customer” løsning. Eierselskapene må selv gi tilbakemelding om når første gjennomfakturering forventes å finne sted, slik at vi sammen med Enoro får tilrettelagt riktig rekkefølge på implementering hos dere som er Enoro kunder. Det forventes at løsningene er klare iløpet av september, for utsendelse av faktura fra oktober / novemeber, alt avhengig av fakturasyklus for det enkelte eierselskap.

Det jobbes mot løsninger for koordinert opplæring i ny funksjonalitet knyttet til endringene i KIS- systemene. Vi forventer at alle avklaringer forbundet med endringene er klare iløpet av august, inkludert en prioritert og forutsigbar implementering både på ISCU og Elwin kundene.
Mer informasjon om dette og om gjennomfakturering vil du få på vår
fagdag for fremtidens kundeløsninger på Fornebu den 20. september. Agenda og invitasjon til denne dagen blir sendt ut første uken i august. Som del av avklaringene med leverandørene er det fint med en snarlig tilbakmelding på:

  1. 1)  Hvilken rolle(r) deres selskap skal ha (nettvirksomhet og kraftleverandør, eller kun nettvirksomhet)

  2. 2)  Som eventuell kraftleverandør, dato for første fakturering og gjerne navn på kraftleverandør

 

Hele NVE-rappor 2016 – 48, kan lastes ned her.