Generell prisøkning på elverksmateriell

Varslene vi har mottatt fra flere produsenter om mulige prisendringer, er nå konkretisert i revidert prisliste.

Som informert om tidligere har Nettalliansen mottatt varsler fra flere produsenter om mulige prisøkninger. Varslene er nå konkretisert i revidert prisliste «500-lista». Alle prisøkningene er basert på endringer i valutakurser og råvarekostnader. Både plastmateriale og metaller har steget betydelig i pris de siste månedene, noe som gjenspeiles i prisene.


Kabelprisene har lenge vært økende, og vi jobber med å holde prispresset nede, men det er lite vi kan gjøre når råvaresituasjonen er slik den er.


Vi vil i fremtiden holde tettere og direkte dialog med produsentene, da vi opplever at vi har god effekt av det når de legger frem informasjon og prognoser om fremtidige prisendringer.


Produsentene det gjelder er:

  • Amo Kabel
  • Dura-Line
  • Ensto
  • HellermanTyton
  • Industriplast
  • Jerol
  • Melbye
  • Norsk Wavin
  • Nortelco
  • Pipelife