GDPR-opplæring konkurranse

http://ekstra.nettalliansen.no/leveranseomrader/prosjekter/gdpr/gdpr-konkurranse/