Frist for prekvalifisering til Materiell 2020

Fristen for å prekvalifisere seg til Materiell 2020 løper ut den 14. september. 

For de godkjente søkerne er tilbudsfristen 28.september og forhandlinger gjennomføres i oktober. Forhåpentligvis vil den høye interessen og positive innstillingen hos leverandørene medføre at vi får en ordentlig konkurranse med et godt resultat.

For spørsmål, ta kontakt med innkjøpssjef Gunnar Bell. Mail / 900 66 064.