Fremdrift på anskaffelse av kundeløsning

Anskaffelsesprosessen av ny kundeløsning går sin gang, og vi er nå i forhandlinger med flere tilbydere. 

Det er foreløpig ikke mye vi kan informere om, utover at vi nå er i forhandlinger med flere leverandører av kundeløsningssystem. Vi legger vekt på en grundig prosess, og bruker den tiden som er nødvendig for å komme frem til det mest riktige valget for hele Nettalliansen. 

Mer informasjon kommer så fort prosessen tillater det.