Fra EnoroCX til ny kunde- og tilsynsløsning

Vi gir en status på dialogen med HansenCX vedrørende pris på databaseuttrekk og forlengelse av avtale. 

Nettalliansen har en god stund vært i dialog med HansenCX vedrørende selskapenes behov for å få tilgang i sine data i overgang til ny tilsyns- og kundeløsning. Forhandlingen startet etter at HansenCX opprinnelig ga våre eierselskaper et pristilbud på databaseuttrekk som var svært høyt.

Når det gjelder Tilsyn har kompetente medarbeidere i nettselskapene avdekket muligheter for å hente ut data på egen hånd, uten behov for assistanse fra HansenCX. Det vil sannsynligvis allikevel bli behov for noen selskap å kjøpe databaseuttrekk av HansenCX, og vi skal forsøke å få prisene ned på et akseptabelt nivå.


Forlengelse av avtaler 
Når det gjelder forlengelse av selskapenes avtaler med HansenCX, sendte vi onsdag denne uken ut en avtale om forlengelse med ett år. Vi ber om at disse signeres og mailes tilbake til Gunnar Bell hvis dette ikke er gjort allerede.

 
Det skal holdes nytt møte med HansenCX den 8. desember hvor vi forhåpentlig kan lande de resterende problemstillingene.


Ta kontakt med Gunnar Bell ved spørsmål.