Første Bransjeråd gjennomført

Denne uken har vi holdt første møte i Bransjerådet, som blir et viktig organ for å løfte og utvikle en helhetlig bransjeløsning. 

Dette første møtet i Bransjerådet handlet i hovedsak om å presentere formål og mandat, deltakere og oppgaver til Bransjerådet og Systemeier. 

Formålet med bransjerådet er å bidra til å sikre en helhetlig bransjeløsning som dekker alliansens behov, og som gir høy tilslutning blant allianseselskapene.


Fast agenda
Det vil holdes 4 møter i året med følgende agenda:

  • Status
  • Hvilke kritiske prosesser i nettselskapene kan ha nytte av prosesseier? (på tvers av systemer eller uavhengig av system)              
  • Runde rundt bordet - med info fra hver systemeier/prosesseier – utfordringer/muligheter?
  1. Hva har skjedd siden sist?
  2. Hva skal gjennomføres?
  3. Noe som påvirker andre systemer?
  • Utvikling og forbedringer
  • Diskusjon

 

Mer om Bransjerådet finner du her i presentasjon fra oppstartsmøte.