Forslag til revidert strategi er sendt til høring

Denne uken har arbeidsgruppen i strategirevisjon hatt et todagers møte på Klækken, for å gå gjennom revidert strategidokument og utarbeide overordnede mål. Dokumentet er nå sendt på høring til alle eierselskapene. 

Revidert og forenklet utkast til strategidokumentet har nå blitt sendt på høring til alle daglige ledere i Nettalliansen. Dokumentet er lagt ut på samhandlingsnettet.

Dokumentet vil bli presentert på Skype 21. januar kl 10 og 22. januar kl 13. Det er samme presentasjon av dokumentet, men det gjennomføres på to dager slik at alle selskap skal ha anledning til å delta.

Vi setter dokumentet i kontekst med tilhørende dokumenter, referanser og henvisninger som det jobbes videre med frem mot ekstraordinær generalforsamling den 12. februar.

Høringsfrist for strategidokumentet er satt til 29. januar, og kommentarer til dokumentet rettes til Maria Johansen.