Forprosjekt ERP

I forprosjekt ERP er det gjennomført presentasjon av ulike ERP-løsninger fra tre selskap som bruker de løsningene i dag. 

Det har vært nyttig for arbeidsgruppen å se hva som finnes av løsninger og hvordan de er i daglig bruk. Løsningene som har vært presentert er:

  • Visma.net v/Dalane Energi
  • Xledger v/Tussa Kraft
  • Visma Business for Energi v/Nettselskapet


Gjennomføringsprosjekt
Etter sommeren vil Hallingdal Kraftnett gjennomføre presentasjon av Microsoft Business Central. Når vi har fått en gjennomgang av de ulike løsningene, vil arbeidsgruppen utarbeide forslag til gjennomføringsprosjekt for anskaffelse av felles ERP-system for Nettalliansen.