Forhandlinger på standardisering gjennomført

På Standardiseringsforum 2017 ble det avgjort at skjøt- og endeavslutninger skulle være første område hvor Nettalliansen standardiserer. På mandag ble det gjennomført forhandlingsmøte.

Konkurransen ble gjennomført i 2. og 3. kvartal 2018, og mandag 3. desember gjennomførte vi forhandlingsmøte i forbindelse med Nettalliansens standardiseringsprosjekt på skjøt- og endeavslutninger. Berggård Amundsen AS hadde kalt inn fire leverandører av de totalt seks som ga tilbud. Utvelgelsen ble gjort på bakgrunn av relevans.

Nettalliansen stilte mannsterke i møtet med representanter fra Valdres Energi, Hemsedal Energi, Rakkestad Energi, Svorka Energi og Sør Aurdal Energi. Gunnar Bell, ansvarlig for innkjøp i Nettalliansen var også til stede.

Tilbyderne presenterte sine løsninger innenfor skjøt- og endeavslutninger for høy/mellom/lavspent nett. Det var enighet i faggruppen om at det ikke er store forskjeller på bruken av løsningene fra de respektive leverandørene. Derfor er det mulig å redusere antallet produkter og produsenter på 500-listen og videre lage en «pakke» av produkter som dekker Nettalliansens behov.

Leverandørene uttaler at markedet er delt «omtrent på midten» hva angår varm og kald krymp, slik at det ikke er hensiktsmessig å standardisere på det ene eller andre. Det påstås at varmkrympløsninger har noe bedre krypstrøm-egenskaper, og spesielt i kyststrøk er det vanlig å bruke varmkrymp da dette oppfattes som mer værbestandig. 

Nettalliansen vil i samarbeid med Berggård Amundsen gjennomføre en evaluering som tar utgangspunkt i kostnaden for total leveranse fra de respektive leverandørene. Deretter vil vi gå inn i rene prisforhandlinger der vi forplikter oss til å bruke de produktene som fremforhandles som de mest gunstige. Det må understrekes at evalueringen vil bli gjort på bakgrunn av kvalitative hensyn i tillegg til pris, og vi skal ikke fjerne produkter som anses som viktige fra nettoprislisten. Det er også full anledning til å melde inn produkter som ikke har noen mulig erstatning til faggruppen. 

Vi er fornøyde med første trinn av forhandlingsprosessen, og ser frem til det videre arbeidet.