Forhandlinger på forsikring

Nettalliansen har sammen med Willis Towers Watson gjennomført forhandlinger med tilbyderne i konkurransen om forsikringer.

Som vi har informert om tidligere, har prosessen i første runde omfattet selskapene i Nettalliansen som ikke har kraftproduksjon som del av virksomheten.


Kostnadene blir lavere
Resultatet er positivt når vi sammenligner priser på dagens dekninger, så målet om reduserte kostnader på sammenlignbare produkter er oppnådd.


Dekningsbetingelser må standardiseres
Kartleggingen avdekker imidlertid at det er store forskjeller i dekningsbetingelser hos de forskjellige selskapene i Nettalliansen. Enkelte selskap bør vurdere å øke sine dekninger for å redusere risiko ved eventuelle skader. For å kunne effektivisere ytterligere må vi harmonisere dette i retning av en «Nettalliansen-Standard». Både forsikringsselskapene og megler skal i tiden fremover bidra med kompetanse og innsats for å jobbe frem optimale dekninger.

Konkurransen skal konkluderes denne uken, og vi kommer tilbake med mer informasjon.