Forespørsel fra NorgesEnergi AS vedrørende gjennomfakturering

NorgesEnergi har i løpet av den siste uken sendt ut en mail med spørsmål knyttet til gjennomfakturering i deres nettområde. 

Det er pågående dialog med både CGI og Enoro på løsning for gjennomfakturering. Det er status med Enoro denne uken der følgende diskuteres:

 1. Økonomi på lisenser som Nettalliansen oppfatter at Agder allerede har betalt utviklingen av
 2. Vedlikeholdskostnader
 3. Ressurstilgang og gjennomføring

 For CGi er det tilsvarende prosess der de skal komme med informasjon til oss denne uken.

 

På bakgrunn av dette vil vi foreslå følgende svar på de spørsmål NorgesEnergi stiller.

 1. Vil dere tilby gjennomfakturering etter forskriften?
  NA: det er opp til selskapet, men vi antar at alle mest sannsynlig vil tilby dette.

 2. Vil dere tilby gjennomfakturering for næringskunder? Hvis ja, vil dere tilby en løsning på lik linje med privatkunder, eller vil vi kunne inngå individuelle avtaler på målepunkt/kundenivå?
  NA: vi sjekker dette med Enoro / CGI, men vi antar at det er systemmessig støtte for dette. 

 3. Hva er første mulige dato for oppstart av gjennomfakturering for NorgesEnergi i deres nettområde?
  NA: dette avhenger av leverandørene, men forventes klart for avregning / fakturering i oktober for de første selskapene med månedsfakturering.

 4. Vil dere være fleksible på fakturafrekvens for våre felles gjennomfakturerte kunder i deres nettområde? (Til deres informasjon ønsker NorgesEnergi månedlig fakturafrekvens på alle våre kunder).
  NA: her gjelder selskapets egen policy.