Forberedelser til Strategirevisjon 2018

Forberedelsene til Strategirevisjon 2018 pågår for fullt. Omfang, tidsplan og aktiviteter knyttet til prosjektet er oppdatert etter tilbakemeldinger fra eierselskapene, og vi vil sende ut en ny presentasjon om kort tid og innkalle til skypemøter.

Målet med Strategirevisjon 2018 er at alle eierselskap forstår og forplikter seg til Nettalliansens overordnet mål, strategiske fokusområder og handlingsplan, og at strategien blir grundig forankret. 

For å oppnå dette, er det avgjørende at samtlige eierselskap involverer seg i prosjektet, og deltar på skypemøtene vi kaller inn til. Gi også beskjed om dere ønsker å bidra i arbeidsgruppen som etableres for å sammenfatte skypemøtene. Send i så fall en mail eller ta en telefon til Anniken Pettersborg.

Om kort tid vil vi sende ut en oppdatert presentasjon og innkalle til skypemøter. Som forberedelser til skypemøtene vil vi også sende ut en forenklet versjon av strategidokumentet, og følge opp med en spørreundersøkelse som vi legger til grunn for det videre arbeidet.


Vi gleder oss til å starte prosessen!