Forberedelser til Inntreden SYNERGI

Det første steget i Inntreden SYNERGI, er å gjennomføre informasjonsmøter med selskapene. Prosjektet ønsker å tilrettelegge for en så smidig prosess som mulig, og vil derfor oppfordre selskapene til å gjøre noen forberedelser.

Forankring i eget selskap
Vi vil på det sterkeste oppfordre til å involvere hele selskapet i SYNERGI, skape en forståelse internt for hva SYNERGI er og hvorfor selskapet går på løsningen. I den forbindelse finner dere her en presentasjon som kan benyttes.

Involvering og forståelse vil også berede grunnen for informasjonsmøtet, hvor formålet er å dekke informasjonsbehovet til selskapet og får avklart spørsmål. Vi vil også avdekke eventuelle spesielle forhold som må ivaretas for ditt selskap.

 

Ressursteam fra selskapene
Det er avgjørende at de riktige ressursene fra selskapene stiller på informasjonsmøtet. Vi ber om at følgende ressurser deltar:

  • Daglig leder
  • IT-sjef/ansvarlig
  • Ansatt/bruker av systemene

 

Vi er godt i gang med å avtale tidspunkt for informasjonsmøte med hvert enkelt selskap.