Forberedelser og utrullingsplan for felles nettsider

Det nærmer seg lansering av nye felles nettsider for Nettalliansen, og flere selskap har allerede satt seg opp på utrullingsplanen. Her får du oversikt over hva som inngår i nettsidemal, tilpasning til selskap, opplæring, tilvalg mm. 

Prosjektet er nå i utviklingsfasen, og i starten av juni vil prototypen for «Himmelblå Nett» være klare og Jæren Everk vil være første selskap som tilpasser prototypen til eget nettselskap. Foreløpig er det ytterligere 5 nettselskap som vil få nye nettsider innen sommerferien, og ett selskap er satt opp i november. 


Forberedelser og utrullingsplan

I denne presentasjonen får du oversikt over følgende:

 • Hva nettsidemal inkluderer
 • Hva tilpasning per selskap inkluderer
 • Hva må selskapet gjøre selv
 • Opplæring
 • Drift, vedlikehold og lisens
 • Tilvalg
 • Utrullingsplan

 

Få ditt selskap på utrullingsplanen
Nå ønsker vi å fylle opp utrullingsplanen med flere selskap, så vi minner om at dere må fylle inn og sende oss svarskjema, dersom dere ønsker nye nettsider. 

Selskap som foreløpig har meldt seg på er:

 • Jæren Everk AS (pilot)
 • Rakkestad Energi AS
 • Stannum AS
 • Hammerfest Energi AS
 • Etna Nett AS
 • Enida AS
 • Bømlo Kraftnett AS
 • Hallingdal Kraftnett AS
 • Drangedal Energi AS
 • Sør Aurdal Energi AS
 • Hemsedal Energi AS


Dere finner også informasjon om prosjektet på prosjektsidene på samhandlingsnettet. Hvis dere har spørsmål, ta kontakt med Anniken Pettersborg på 41220888 eller via mail.