Forberedelse av beredskapstilsyn i Hemsedal

Mange selskap i Nettalliansen har fått varsel om beredskapstilsyn fra NVE, og administrasjonen i Nettalliansen bidrar gjerne i forberedelsene. 

Nettalliansens administrasjon har bistått flere eierselskap i forarbeidet med tilsyn, og har dermed opparbeidet en god arbeidsmetode og flere maler til gjennomføring av forberedelsene. Det er laget et stort sett med maler under HMS og beredskap, og IKT-sikkerhet

Hemsedal Energi er første av flere selskap som administrasjonen skal hjelpe med forberedelser av tilsyn i år, og onsdag denne uken var vi tilstede i solfylte Hemsedal. Vi brukte dagen godt til å gjennomgå spørsmålene tilsendt fra NVE og internkontroll av beredskap. Internkontrollsystemet som ble brukt er laget av administrasjonen, og er tilgjengelig for alle. Denne er oppdatert med de nye kravene i Kraftberedskapsforskriften.

At administrasjonen er med på forberedelsene hos flere eierselskap, gjør at erfaringer og informasjon deles på tvers i Nettalliansen. Dette er et godt eksempel på hvordan selskapene kan bruke hverandre for effektivisering og forbedring. NVE har tydelig kommunisert at tilsyn ikke skal oppleves som en prøvelse hvor selskapene skal jobbe for minst mulig avvik, men at beredskap i nettselskapene er et fokusområde og at det kontinuerlig jobbes med forbedring for å være best mulig rustet mot trusler.


Vi takker Hemsedal Energi for gjestfriheten, og ønsker lykke til med tilsynet!