Forberedelse av beredskapstilsyn hos Trøgstad

Trøgstad Elverk skal ha tilsyn på beredskap i mai og Nettalliansens administrasjon har bistått med forberedelser.

Denne våren gjennomfører NVE flere beredskapstilsyn i Nettalliansens eierselskap. Trøgstad Elverk skal ha tilsyn på beredskap i mai og Nettalliansen administrasjon har bistått med forberedelser til dette tilsynet.

Vi bruker erfaringer fra tidligere tilsyn og kunnskapen fra andre selskap i Nettalliansen som har hatt eller skal ha tilsyn i nær fremtid. Fokuset under forberedelsene har vært å gjennomgå internkontroll for beredskap og sikre at all nødvendig beredskapsdokumentasjon er på plass.

Vi vil takke Trøgstad Elverk for en fin dag.