Forberedelse av beredskapstilsyn hos Aurland Energiverk

Aurland Energiverk får NVE på beredskapstilsyn i november. Fredag 4. oktober var vi på besøk hos Aurland for å bistå i forberedelsene. 

Temaet for NVE sitt beredskapstilsyn er informasjonssikkerhet, og IKT-sikkerhetsprosjektet til Nettalliansen har vært til stor hjelp for å få på plass alt av dokumentasjon som tilhører kapittel 6 i kraftberedskapsforskriften. 

Fredag 4. oktober var vi på besøk i vakre Aurland for å bistå med forberedelsene av tilsynet. Aurland Energiverk har et veldig godt utgangspunkt, og ser at resultatet av IKT-sikkerhetsprosjektet til Nettalliansen har vært nødvendig i dette arbeidet. De har forbedret sikkerhetsinstruksen, og brukt dokumentet «rutine for informasjonshåndtering» til å synliggjøre behandling av sensitiv informasjon.

Sikkerhetsinstruksen revidert av Aurland Energiverk
Rutine for informasjonshåndtering


Ønsker ditt selskap hjelp med forberedelser til tilsyn?

Vi reiser gjerne ut til selskapene som ønsker bistand til forberedelser til tilsyn fra NVE. Dette fakturerer vi timer for, og totalpris er avhengig av reisetid og -kost. 

I disse møtene vil vi ta en full gjennomgang av kraftberedskapsforskriften sammen med dere, og har med oss nyttige erfaringer fra andre tilsyn.

Er du interessert, så tar du kontakt med Hanne Johansen som er IKT-sikkerhetsansvarlig i Nettalliansens administrasjon. hanne.johansen@nettalliansen.no / 476 30 481.