Forbedring av vårt kvalitetssystem

Det er startet en prosess med forenkling og forbedring av dagens kvalitetssystem, tidligere kalt Håndbøker. Vi skal nå kartlegge markedet for det mest helhetlige og brukervennlige systemet.

Før sommeren ble det satt i gang en prosess med forenkling av dagens håndboksystem Confluence. Oppstarten av denne prosessen gjorde det naturlig å kartlegge markedet for andre håndboksystemer - fra nå av kalt kvalitetssystem. Dette har ledet til en minikonkurranse, hvor målet er å beslutte anskaffelse av ny løsning, eller gå videre med å forenkle dagens løsning. Kravspesifikasjon ble sendt ut til utvalgte leverandører denne uken. 


Bakgrunnen for minikonkurransen er et samstemt ønske fra brukerforumet, om et helhetlig kvalitetssystem som er oversiktlig, brukervennlig og som har gode supportløsninger.


Dersom vi velger et annet system enn Confluence, så vil alt innhold laget av Nettalliansen i dagens løsning tas med videre inn i ny løsning. Det er dermed kun skallet rundt håndbøker som endres. I tillegg til håndbøker vil kvalitetssystemet inneholde intranett og internkontrollsystem, på lik linje med dagens løsning.


Samhandling og samarbeid
Vi må ha et system som samtlige selskap i Nettalliansen ønsker å implementere og enkelt kan ta i bruk. Det er avgjørende for at vi kan skape samhandling og godt samarbeid.

Frist for tilbud er satt til 03. september, og i uke 36 og 37 inviterer vi leverandører til demovisning av sitt system. Deretter vil det gjennomføres en evaluering og beslutning.