Fokusområdene i Nettalliansen og viktige datoer!

I dag hadde vi vårt nest siste Skype-møte i Strategirevisjon 2018 før jul. Vi gjennomgikk oppgaven vi sendte ut om fokusområdene i Nettalliansen. Videre gikk vi gjennom viktige datoer for strategiarbeidet.

12 av selskapene hadde svart på hva de mener skal være fokusområdene i Nettalliansen. Svarene varierer mellom å konkretisere våre eksisterende fokusområder til å inkludere noen flere. 

Arbeidet med fokusområdene og ferdigstilling av revidert strategi vil nå fortsette i arbeidsgruppen, og skal konkretiseres frem mot 21. januar 2019. Da sendes revidert strategidokument ut på høring til alle eierselskap. 

Etter signaler fra flere selskap, har vi fremskyndet strategiprosessen ift opprinnelig plan. Det er derfor satt opp en ekstraordinær generalforsamling den 12. februar 2019, hvor revidert strategi skal vedtas.

Presentasjoner fra dagens Skype-møte finner du her

Neste uke (18.12) oppsummerer vi stegene i strategirevisjonen og de funn vi har gjort siden oppstart i begynnelsen av oktober. 

 

Oversikt over viktige datoer knyttet til Nettalliansens strategirevisjon