Flere selskap på felles IT-driftsplattform

Stadig flere selskap kommer på felles IT-driftsplattform, og vi får tilbakemeldinger om en god prosess rundt inntreden. 

Nettalliansens felles IT-driftsplattform (Synergi) er en forutsetning for fellestjenestene Kundeløsning, Tilsynsløsning, Håndbøker, Avvik og arbeidsordre, Arkivløsning og de fremtidige løsningene i Nettalliansens bransjeløsning.

I løpet av september/oktober har Krødsherad Everk, Vang Energiverk og Valdres Energi kommet på Synergi. De neste selskapene i kø for inntreden er Rauland Kraftforsyningslag, Drangedal Everk og ENIDA (tidl. Dalane Nett). Etter at de siste gjenstående 12 selskapene trer inn første halvår 2021, så har vi nådd målet om felles IT-driftsplattform for alle eierselskap i Nettalliansen.


Bruk av serviceportalen Mpoint 
Vi får tilbakemeldinger fra selskap og leverandør Embriq om en god prosess rundt inntreden, og at mange bruker serviceportalen Mpoint. Noen selskap har opplevd at det har vært litt treghet den siste tiden knyttet til håndtering av innmeldte saker. Embriq tar dette på alvor og vil bemanne opp med flere saksbehandlere. Vi oppfordrer selskap til å benytte Mpoint når det er behov for bistand med IT-drift eller noen av løsningene tilknyttet Office365. 


For spørsmål knyttet til inntreden på IT-driftsplattformen kan dere kontakte Maria Johansen.