Flere selskap inn på bransjeløsningen

I løpet av våren vil nærmere 30 eierselskap i Nettalliansen være del av felles IT-drift, og stadig flere tar i bruk fellestjenestene.

Felles IT-drift er selve fundamentet for øvrige tjenester og løsninger i Nettalliansens Bransjeløsning, og det er derfor svært positivt at vi nå snart er i mål med å ha alle selskap på felles IT-driftsplattform. Dermed får vi også samlet samtlige selskap i felles brukergruppe, med felles support og drift.

Her følger en kort status på fellestjenester.

 • Håndbøker
  Det er nå 10 selskaper på håndbokløsningen. Vi kjører brukerforum hver 4. uke, hvor vi deler erfaringer, tips og triks, og snakker direkte med leverandør angående utfordringer og forbedringer. I brukerforumene blir det vist frem «best practice» måter å jobbe på, og det forespørres opplæringsvideoer som lages fortløpende. For selskapene på håndbokløsningen er det også mulig å ta direkte kontakt med vår leder for IT-sikkerhet og beredskap, Hanne Johansen for å stille spørsmål underveis.
 • Avvik og arbeidsordre
  Det jobbes med en plan for videreutvikling for 2021. Det er blitt gjort flere endringsønsker i brukerforum de siste ukene, og på onsdag ble det holdt et webinar. Webinaret tok utgangspunkt i den nye versjonen av Bookit, og det ble gjort oppgaver i fellesskap slik at selskapene kan jobbe på samme måte. Opptak av webinaret vil bli lagt ut under opplæring på samhandlingsnettet. Det er i tillegg bestilt flere opplæringsvideoer som skal  brukes i forbindelse med opplæring i Powercatch. 

  Det skal utvikles en ny mobilklient for Powercatch i starten av 2022, og Tensio har bidratt mye så langt. NA er blitt forespurt om vi ønsker å delta slik at denne utviklingen blir tilpasset behovet til alle selskap. Vi skal ha et møte om dette neste uke for å vurdere veien videre. 

  Vi har fått på plass en systemeier for Powercatch, Jan Kåre Moland fra Drangedal Energi. Han vil sammen med Ragnhildur i NAADM sørge for at videreutviklingen spesifiseres raskt. Han vil delta i leverandørmøter, på workshops og vil ha som mål å bidra til at løsningen blir bra for alle selskapene i Nettalliansen.

 • Arkivløsing
  Opplæringsvideoer er på plass og det er blitt etablert gode rutiner for inntreden. Vi er kommet godt i gang med utrulling og per dags dato er det 11 selskaper på løsningen. Det er blitt gjennomført viktige endringsønsker på «tilgangsstyring» som er viktig for mange av selskapene. Denne uken startet Hammerfest og Stange testing på denne endringen. Brukerforum holdes hver 4. uke, og her er det gode diskusjoner og kontinuerlig fokus på endringsønsker.

 

Send inn bestilling!
Vi oppfordrer selskap til å melde inntreden på felles IT-drift og bestille de ulike fellestjenestene så snart som mulig. Så fort selskapene er på løsningene vil de være en del av brukerforumet for løsningen, som jobber med utvikling og kontinuerlig forbedring. Brukerforum holdes hver 4. uke, og oversikt over alle brukerforum gjennom 2021 finner du her

Bestill inntreden på felles IT-drift (Synergi) 

Bestill Håndbøker

Bestill Avvik og arbeidsordre

Bestill Arkivløsning