Flere leverandører til prekvalifisering

Vi har denne uken mottatt flere søknader til prekvalifisering for anskaffelsen av ny kundeløsning.

Vi har satt tilbudsfrist en til onsdag 7. juli, og forhandlinger vil starte opp over sommeren. Den tentative tidsplanen som foreligger tilsier at oppstart vil bli tidlig september.

Mer informasjon kommer.