Fire nye avtaler på DLE-tjenester

Denne uken blir det inngått 4 nye rammeavtaler på DLE-tjenester etter at konkurransen ble konkludert rett før jul.

Rammeavtalene inngås med fire sakkyndige selskap, og de tar utgangspunkt i det volumet som deltakende selskap meldte inn i forbindelse med en kartlegging tidligere i år. Det er rom for både å kjøpe flere eller færre tilsyn.

Vi fikk i romjulen en innsynsbegjæring fra en av tilbyderne, som nå er besvart og løst for alle parter.

 

Om konkurransen
Konkurransen ble gjennomført av Nettalliansen AS med assistanse fra Birger Høyland fra Jæren Everk AS og Knut Stornes fra Enida AS. Vi vil benytte anledningen til å takke for et godt samarbeid med arbeidsgruppen.

 

Følgende leverandører har vunnet avtale: 

EL-Tilsynet AS

 • Bømlo Kraftnett AS
 • DE Nett AS
 • EL-verket Høland AS
 • Hallingdal Kraftnett AS
 • Havnett AS
 • Hemsil Nett AS
 • Lysna AS
 • Norefjell Nett AS
 • Rakkestad Energi AS
 • RK Nett AS
 • Stannum AS
 • Vang Energiverk AS

 

Elsikkerhet Norge AS

 • Nettselskapet AS
 • S-Nett AS
 • Sør-Aurdal Energi AS

 

Frost Kraftentreprenører AS

 • Enida AS
 • Jæren Everk AS
 • Meløy Nett AS
 • Nettinord AS

 

Omexom AS

 • Breheim Nett AS

 

Avtaler vil snarlig bli publisert her på SHN, og vi håper dere blir godt fornøyde med de (nye) leverandørene av DLE tjenester. Vi beklager at det gikk litt over den planlagte tiden, men vi får håpe at de gode betingelsene gjorde det verdt å vente på.