Felles søknad om utsettelse av databasesplitt

Vi er i løpende dialog med NVE som har godkjent en felles søknad om utsettelse av databasesplitt for selskapene i Nettalliansen. 

Denne uken har vi hatt møte med NVE for å informere om siste status på kundeløsning og for å diskutere innhold i felles søknad om databasesplitt.


Prosess for felles søknad 

  • Nettalliansen sender søknad til RME i løpet av september 2020, hvor vi søker om utsettelse på vegne av alle våre eierselskap
  • Dokumentasjon tilknyttet søknad:
    • Utrullingsplan med oversikt over alle selskap og dato for utrulling
    • Beskrivelse av metode som benyttes for utrulling
  • Nettalliansen ønsker å søke om 1 års utsettelse, noe NVE vil ta til vurdering

 
Vi opplever at NVE stiller seg positivt til en felles søknad, og at de har forståelse for arbeidet og den tiden det vil ta å bytte kundeløsning for samtlige eierselskap i alliansen.

Vi informerer dere fortløpende om prosessen videre.