Felles rammeavtale for DLE-tilsyn

Nettalliansen startet prosessen med å anskaffe en felles rammeavtale for DLE-Tilsyn i august 2019, og nå er avtalen på plass med 9 deltakende selskap.

Initiativet ble tatt etter samtaler mellom Geir Rismyhr og Harald Husom fra hhv. Høland og Setskog og Stange Energi.

Tanken var at det kunne være fordelaktig å samkjøre konkurranseutsetting av disse tjenestene, ettersom ingen av disse selskapene utfører egne DLE-Tilsyn. Nettalliansen ble koblet inn og det ble satt i gang prosess for å kartlegge hvorvidt det var andre selskap i Nettalliansen som kunne tenke seg å delta i denne prosessen. Etter flere runder ble det klart at ni av selskapene ønsket å konkurranseutsette sitt volum. 


Gjennomføring
Konkurransen ble evaluert med hensyn til pris, kvalitet og HMS og miljø.  Innenfor kvalitet var det underkriterier på gjennomføringsevne, oppgaveforståelse, kapasitet og tilgjengelighet, erfaringer, referanser og serviceevne, kundeteam og ressursstyring. Vi kunngjorde konkurransen i oktober og målet var å ha konklusjonen klar rett over nyttår. Vi fikk inn til sammen seks tilbud. Etter forhandlingene var avsluttet gjorde vi innstilling av fem av tilbyderne. Kun en av tilbyderne ble altså stående uten kontraktstildeling.
 

Resultat
Vi er svært fornøyde med resultatet av konkurransen, og på tross av at vi ikke hadde med flere enn ni deltakende selskap vil den årlige besparelsen beløpe seg til mer enn 1,5 millioner kroner.

Vi håper at dette i neste omgang kan friste flere selskap til å delta. Vi har planer om å dele landet inn i områder med grupper av selskaper som leverandørene konkurrerer om. Da vil vi kunne tilby enda større sikkerhet for omsetning, og således også oppnå enda bedre betingelser.
 

En spesiell takk må rettes til Harald Husom fra Stange Energi Nett AS som bidro til at anskaffelsen og evalueringen ble gjort på fagmessig god måte.👍